youtube channel

fly

O Nás

 • Získajte pocit bezpečia a suverenity za volantom!

  Autoškola FLY už viac ako 10 rokov garantuje kvalitný, odborný výcvik s individuálnym prístupom a prihliadaním na silné a slabé stránky každého žiaka. Ak chcete nielen zložiť záverečnú skúšku, ale aj jazdiť ako skúsený šofér(bezpečne a suverénne) hneď po získaní vodičského oprávnenia, zverte Váš výcvik našim vysokokvalifikovaným leteckým inštruktorom!

 • Uskutočňujeme:

  výcvik k získaniu vodičského oprávnenia skupiny: B, B1, AM(vozidlá do celkovej hmotnosti 3500kg), doškolovacie kurzy, kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia B, školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel skupiny B.

 • Prečo oceníte Náš výcvik?

  1. Individuálny prístup
  2. Bezstresový výcvik – odbúravanie fóbií a strachu z jazdy
  3. Progresívne letecké techniky výcviku
  4. Rýchle osvojenie vodičských návykov

 • 5. Výcvik na vozidlách typu Toyota Corolla a Auris poslednej
      generácie
  6. Flexibilný harmonogram výcviku
  7. Flexibilné platobné podmienky

Kurzy

„Neexistujú nešikovní žiaci autoškôl, len nesprávny prístup inštruktorov...“

Vodičský výcvik FLY uskutočňujú profesionálni inštruktori s využitím nových progresívnych leteckých techník výcviku – koordinácia pohybov, rozdelenie pozornosti a skracovanie reakčných časov. Zabezpečí sa tým zvládnutie najrôznejších potenciálne kolíznych situácií v premávke a nadpriemerne vysoká úspešnosť účastníkov kurzu pri záverečných skúškach.

Riadenie auta je manuálna zručnosť, ktorú človek vykonáva v časovej tiesni a zapája sa do nej aj psychomotorika, ktorú spolu s rozhodovacími procesmi u nás zlepšujeme bezstresovým prístupom s odbúravaním fóbií a strachu, čo je dôležité pre zvládnutie vozidla v premávke.

Praktické jazdy sa vykonávajú počas celého týždňa podľa potrieb a požiadaviek žiakov.

Teoretická príprava sa vykonáva v moderne vybavenej učebni. Počas výcviku sú absolventom zapožičané učebnice, testy, CD animácie dopravných situácií a vyhodnocovacie tabuľky s ktorými sa môžu otestovať doma z teoretickej prípravy.

Stiahnuť materiály

Galéria

ďalší predošlí

Kondičné jazdy

„Zabudnite na označenie Začiatočník! Po našom výcviku budete jazdiť ako skúsený šofér!“

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia a  majú záujem zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla. Ide predovšetkým o absolventov autoškôl, ktorí si neveria za volantom, majú stres z jazdy, boja sa riadiť vozidlo bez dohľadu, prípadne nevedia parkovať. O Vaše osvojenie si bezpečnej a suverénnej jazdy sa postarajú naši inštuktori so zreteľom na Vaše individuálne potreby v rekordnom čase.

Cenník

„Získajte krídla za volantom za viac než férových podmienok.“

Možnosť úhrady kurzu ponúkame aj na splátky, výška splátok a interval splácania sú individuálne dané. Cena kurzu je stanovená dohodou podľa aktuálnych cien pohonných hmôt a priamych nákladov autoškoly, po započatí kurzu je už nemenná, celý čas platí dohodnutá cena.

Aktuálny cenník:

Prihláška

„Radi Vás prichýlime pod Naše krídla!“

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné pred začatím kurzu predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti, od praktického či obvodného lekára. Dorastový lekár môže vystaviť potvrdenie iba pre študujúcich. V priebehu kurzu je potrebné absolvovať aj kurz prvej pomoci v Červenom kríži alebo záchrannej službe, ktorá má akreditáciu na túto činnosť.

Vyplniť prihlášku

Všetky tlačivá potrebné k žiadosti, vrátane žiadosti dodáva autoškola. Pred skúškou sa dokladá kolková známka vo výške 33 euro, poplatok za vyskúšanie políciou. Pri opravnej skúške sa dokladá kolok vo výške 8 euro.

Pre získanie vodičského preukazu skupiny B, B1, AM je potrebné úspešné absolvovanie skúšky, ktorá sa skladá zo štyroch častí: test z predpisov o cestnej premávke,skúška z náuky o vozidle, jazda medzi kuželkami a vedenie motorového vozidla v premávke. Skúšku uskutočňujú skúšobní komisári polície. V zmysle nového zákona o skúškach žiak môže absolvovať skúšku 3 krát = jedna riadna skúška a dve opravné. Po neúspešnej skúške sa opravuje len tá časť skúšky, ktorú dotyčný nezvládol.

Kontakt

„Bezpečnosť a suverenita za volantom"