Prihlasovací formulár


Osobné údaje uchádzača:
Kontakt:

Prihlasujem sa na:Ako ste sa o nás dozvedeli?Ako ste sa o nás dozvedeli?

Čestne vyhlasujem, že

Som plne spôsobilý na právne úkony:
Som zdravotne spôsobilý na vedenie motorových vozidiel,
Mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v Slovenskej republike alebo inom štáte, resp. uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike alebo inom štáte zahladená,
Nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo inom štáte.

Súhlasím aby vyššie uvedené osobné údaje boli použité na vedenie dokumentácie o kurzoch podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.